Image

„A jövő munkája – a munka jövője 2022”

A Hallgatói Projektversenyek célja, hogy a különböző szakokon tanuló hallgatók összetett megoldási javaslatokat adjanak a való élet által inspirált feladatokra. A mindennapok során számos olyan komplex, több szakterületen átívelő probléma merül fel, melyekre megfelelő szakmai válasz csak úgy adható, ha a kérdéskört több szemszögből vizsgáljuk meg.

A III. Hallgatói Projektverseny témája: a jövő munkája – a munka jövője.

A munkaerőpiac átalakulóban van… A gépesítés, az automatizáció, valamint az ezen folyamatok által generált munkaerőpiaci sajátosságok már régóta az életünk részét képezik, ám a jelenkor kihívásai által indukált változások - mint egyebek mellett a home office széles körű elterjedése, a távmunka lehetőségének kiszélesedése, a mesterséges intelligencia, vagy akár egy antiglobalizációs fordulat - a jövőben a jelenlegi játékszabályokat is teljesen átírhatják.

Minden olyan - akár egyénileg, akár csapatban készülő – pályaművet várunk, mely a jövő munkaerőpiacát vizsgálja akár munkavállalói, akár munkáltatói oldalról, vagy éppen ipari-technológiai, jogi és közgazdaságtani szempontból tanulmányozza a kérdéskört.

A témakiírás tág kereteket ad, mely lehetőséget biztosít arra, hogy többfajta tudományos ágazat - így akár a műszaki, a közigazgatási, a jogi stb - is szerephez juthasson a pályaművek elkészítésében.

 

Témajavaslatok:

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány témajavaslatot, melyek akár választhatók is, de természetesen a felsorolásban nem szereplő, saját téma is nevezhető a versenyre.

 • „Munkavállalói jogok a home office tükrében”
 • „Fiatalos munkahely - csocsó és babzsák? Avagy tényleg ez kell, hogy megtartsuk a tehetségeket és hogy maximáljuk a teljesítményt?”
 • „Utazás vagy zoom meeting? A közlekedés szerepe a munkaerőpiacon”
 • „Önjárógépek vagy Ön és a járógépek? Avagy a logisztika jövője”
 • „Mi tervezünk vagy az MI (AI) tervez? Mesterséges intelligencia jövőbeli szerepe”
 • „20 év múlva ki lesz pénztáros? Eltűnő szakmák és a technológiai átalakulás kapcsolata”
 • „Hiányszakmák és oktatáspolitika – romló színvonal vagy demokratikusabb felsőoktatás?
 • „A jövő közigazgatása – a digitalizáció és az atipikus munkavégzés térnyerése a közszférában”
 • „Hogyan találjuk meg a megfelelő kollégát? A HR kihívásai a hatékony és gyors toborzásban”
 • „Job hopperek vs dinoszauroszok – 1 munkahely 10 év alatt vs 10 munkahely 1 év alatt? Veszélyek és lehetőségek az idősebb és fiatalabb kollégák alkalmazásában”
 • „Alkalmazotti lét vagy vállalkozás – a startup kultúra perspektívái”
 • „Munkaválallói érdekérvényesítés a XXI. században – a szakszervezetek jövője”

A verseny felépítése

A verseny két részből áll, az első szakasz a pályaművek írásban történő elkészítését és leadását jelenti, a második szakasz pedig a prezentációt és az eredményhirdetést. Személyes jelenlét csak a prezentációk és eredményhirdetés során szükséges, mely egy napon történik.

A konferencia helyszíne és időpontja

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, K épület I. 72.

 1. 12. 14., szerda

09:00 – 17:00

Az esemény részletes időbeosztása és további információk az eredményhirdetésről a pályaművek beérkezése után e-mailben kerülnek kiküldésre.

Fontos határidők

 • Nevezési időszak: 2022. 09. 05-től 2022. 10. 31-ig
 • Projektmunka leadási határideje: 2022. 11. 17.

Nevezés

A versenyre képzési szinttől függetlenül - BA/BSc, MA/MSc vagy PhD - bármely magyar felsőoktatási intézményben tanuló hallgató nevezhet. A nevezés egyénileg vagy maximum három fős csapatokban történhet.

A jelentkezéshez a megadott határidőig kérjük küldje el az info@projektverseny.hu címre a következőket:

 • A jelentkező(k) neve, képviselt intézmény, szak és szakirány
 • Egy minimum 1000, maximum 2000 karakteres összefoglaló a kutatásról

A versenyre történő nevezést egy munkanapon belül visszaigazoljuk e-mailben.

Fontos, hogy korábban szakdolgozatként, vagy TDK dolgozatként leadott pályaműveket is fogadunk, amennyiben azok az eredeti műhöz képest többlet információt tartalmaznak és megfelelnek az aktuális versenykiírás szakmai és formai követelményeinek.

Adatkezelési tájékoztató

A pályaművel kapcsolatos kritériumok és elvárások

A pályamunkákat magyar nyelven, a tudományos munkákkal szemben elvárt követelményeknek megfelelően kell elkészíteni számítógépen, szövegszerkesztő alkalmazás használatával.

Általános formai kritériumok:

 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12pt
 • Sortáv: 1,5
 • Margók: 2,5 cm
 • A dolgozat minimum oldalszáma: 20 oldal
 • A dolgozat maximum oldalszáma: 80 oldal
 • Az oldalszámozás a Bevezetéssel, 1. oldalszámmal kezdődik

A pályamunkáknak a következő belső tagolási rendet kell követnie: Címlap, Bevezetés, Célkitűzés, Irodalmi áttekintés, Anyagok és módszerek, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás, Irodalomjegyzék, Köszönetnyilvánítás (ha van).

Ábrák és táblázatok bemutatása számozva történjen, és a szövegben ennek megfelelően hivatkozni kell rájuk. Az ábrák és a táblázatok címét és feliratozását, valamint a szakirodalmi hivatkozásokat is a tudományos folyóiratok által elfogadott formában kell megjeleníteni. E forma bármely stílust követhet, ugyanakkor a pályamunka egészében az egységesnek kell lennie. A címlap tartalma: Intézmény, Kar, Pályamunka címe, Hallgatói Projektverseny pályamunka felirat, szerző(k), konzulens(ek), hely (pl. Gödöllő) és évszám.

A pályaművek beküldése

A pályaművek leadása kizárólag elektronikusan történik PDF fájlformátumban. Elkészült pályamunkáját, illetve a felhasználási hozzájárulását (letölthető innen) kérjük küldje el az info@projektverseny.hu címre a megadott határidőig (2022.11. 17. 12:00)!

A pályamű beérkezéséről egy munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küldünk.

Zsűri felépítése és az értékelés menete

A zsűrit szakemberek alkotják, akik mind a beérkezett pályaműveket, mind a prezentációkat egységes szempontrendszer alapján értékelik. A pályaművek bírálata e-mailben kiküldésre kerül a feltöltés után. A konferencia napján a prezentációkat követően a zsűri dönt a végső sorrendről, melyet az eredményhirdetés során tesznek közzé.

Díjazás

 • Első helyezett: 200.000 Ft
 • Második helyezett: 130.000 Ft
 • Harmadik helyezett: 70.000 Ft

Szervezők

A versenyt a Reaktor Alapítvány és a BME támogatásával a Fúzió Hallgatói Közösség bonyolítja le.

Kapcsolat

info@projektverseny.hu