A versenyek felépítése

Kétféle tematikában rendezzük versenyeinket. Az egyik esetben a versenyzőknek több hét áll rendelkezésükre kidolgozni a megszabott, vagyáltaluk válaszott témakörben készülő pályaművet, majd ebből a pályaműből az eredményhirdetés napján egy rövid prezentációt kell tartaniuk. A másik esetben - műhelyversenyként - a versenyzők 3-4 napig együtt, egy helyen dolgoznak egy adott probléma megoldásán.

Pályamunka Központú Verseny

A Pályamű
Megírása
A Prezentáció
Az Eredményhirdetés
A pályaművek megírására az adott verseny esetében meghatározott időtartam áll rendelkezésre. Ezen időtartamon belül kell elkészíteni és feltölteni a feladatkiírásnak megfelelően elkészített munkát.
A prezentáció és az eredményhirdetés egy napon történik. A résztvevőknek ekkor kell röviden bemutatniuk munkáikat a szakmai zsűri előtt. A prezentáció minősége, stílusa is beleszámít a végső eredménybe.
Az értékelés során a zsűri meghatározza a végső sorrendet, és dönt a különdíjakról. Az eredményhirdetés és a prezentációk előtt a versenyzők rövid szakmai előadásokat hallgathatnak meg a versenyhez kötődő szakterületeket képviselő szakemberektől.

Időtartam

A verseny két szakaszból áll, az első szakasz a projektmunkák elkészítésének szakasza a második pedig a prezentációk megtartása és az eredményhirdetés mely egy napon kerül megrendezésre.

Résztvevők

Minden magyarországon felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgató jelentkezhet. A verseny ezen típusára egyénileg vagy csapatban (max.3 fő) lehet jelentkezni. Korábban szakdolgozatként, vagy TDK dolgozatként leadott pályaműveket is fogadunk, amennyiben azok az eredeti műhöz képest többlet információt tartalmaznak és megfelelnek az aktuális versenykiírásnak.

Utazás

A versenyek helyszínére az utazás egyénileg történik. Ha valakinek szükséges, szociális támogatásért az: info@projektverseny.hu emailcímen fordulhat.

Étkezés

A verseny felépjtéséből adódóan egy napon személyes jelenlét szükséges - mely az eredményhirdetés napja. Erre a napra étkezésről, valamint frissítőkről gondoskodunk.

Díjazás

A versenyen díjazásra kerül az első, második, illetve harmadik helyezett, valamint különdíjat/különdíjakat is kiosztunk.

Műhelymunka Központú Verseny

A környezet megismerése
Projektmunka
Értékelés
Minden verseny a feladat megismerésével kezdődik. Ez egyrészről a szakmai és tudományos háttér megismerését jelenti, melyet szaktekintélyek, egyetemi tanárok, és piaci szereplők ismertetnek rövid előadások formájában. Másrészről - amennyiben a téma megengedi - helyszínbejárással folytatódik a kidolgozandó feladat ismertetése.
A csapatokban végzett projektmunka a verseny gerince. A megimsert tények, adatok alapján a csapatok saját szaktudásukat, krreativitásukat felhasználva kidolgoznak egy koncepciót, megoldási javaslatot.
A kidolgozott pályamunkákat a zsűri értékeli, az értékelés azonban két lépcsős, egyrészt az elkészült műveket rangsorolják, másrészt meghallgatják a csapatok prezentációit saját munkájukról. Az így kialakult rangsor jelenti a verseny végeredményét.

Időtartam

Műhelymunka típusú verseny esetében az esemény 3-4 nap időtartamú és a féléven belül úgy alakítjuk ki az időpontot hogy minél többen eljöhessenek - azaz ne essen egybe ZH időszakkal, vagy féléves leadásokkal.

Résztvevők

Minden magyarországon felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgató jelentkezhet. A jelentkezések során eltérő szakágak versenyeznek - ezért minimum létszám minden szakág felé meg van határozva. A jelentkezések elfogadása az előbbieken túl - időrendben történik. 

Utazás

A versenyek helyszínére az utazás egyénileg történik.

Szállás

Abban az esetben ha a verseny helyszíne nem az oktatási intézményed - szállást biztosítunk a számodra. Ezt a jelentkezés során kérlek jelezd.

Étkezés

A verseny folyamán napi egyszeri érkezést, ebédet biztosítunk.

Díjazás

A versenyen díjazásra kerül az első, második, illetve harmadik helyezett, valamint különdíjat/különdíjakat is kiosztunk.